Δημοσιεύσεις ετικέτας «ΑΡΓΟΝ ΙΔΙΟΜΕΛΟΝ ΑΠΟΣΤΙΧΩΝ ΚΑΤΑΝΥΚΤΙΚΟΥ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ Δ΄ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΝΗΣΤΕΙΩΝ ΙΑΚΩΒΟΥ ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΟΥ ΗΧΟΣ ΠΛ. Β΄»

Κατανυκτικός Εσπερινός της Δ΄ Κυριακής των Νηστειών: Β΄ Αργόν Iδιόμελον Αποστίχων, Λησταίς λογισμοίς, μέλος Ιακώβου Πρωτοψάλτου, Ήχος πλ. Β΄

Κατανυκτικός Εσπερινός της Δ΄ Κυριακής των Νηστειών: Β΄ Iδιόμελον Αποστίχων Κατανυκτικού Εσπερινού Δ΄ Κυριακής των Νηστειών, Λησταίς λογισμοίς, μέλος Ιακώβου Πρωτοψάλτου κατ’ ερμηνεία Θ. Στανίτσα, Ήχος πλ. Β΄- Ψάλλει ο Χορός Ψαλτών ”Εν Ψαλτηρίω”.