Δημοσιεύσεις ετικέτας «ΑΡΓΟΝ ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟΝ ΕΟΡΤΗΣ ΉΧΟΣ Α΄ ΨΑΛΛΟΥΝ ΓΡΗΓΟΡΙΑΤΕΣ ΠΑΤΕΡΕΣ»

Εσπερινός Κοιμήσεως της Θεοτόκου: Στιχηρά Εσπερινού της εορτής, Ώ του παραδόξου θαύματος, Ήχος Α΄ – Αργόν Απολυτίκιον Κοιμήσεως της Θεοτόκου, Ήχος Α΄

Εσπερινός Κοιμήσεως της Θεοτόκου: Στιχηρά Εσπερινού της εορτής, Ώ του παραδόξου θαύματος, Ήχος Α΄. Ψάλλουν οι Πατέρες Ιερού Κουτλουμουσιανού Κελλίου Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου. – Αργόν Απολυτίκιον Κοιμήσεως της Θεοτόκου, Ήχος Α΄. Ψάλλουν Γρηγοριάτες Πατέρες.

Μουσικά Κείμενα (Κυριακή των Βαΐων) Δοξαστικόν Εσπερινού Εορτής, μέλος Π. Φιλανθίδου, Ήχος πλ. Β΄- Αργόν Απολυτίκιον Εορτής, Ήχος Α΄

Μουσικά Κείμενα (Κυριακή των Βαΐων) Δοξαστικόν Εσπερινού Εορτής, μέλος Π. Φιλανθίδου, Ήχος πλ. Β΄. Ψάλλουν ο π. Δαμασκηνός Νεοσκητιώτης και Αγιορείτες Πατέρες – Αργόν Απολυτίκιον Εορτής, Ήχος Α΄. Ψάλλουν Γρηγοριάτες Πατέρες.