Μουσικά Κείμενα (Κυριακή των Βαΐων) Δοξαστικόν Εσπερινού Εορτής, μέλος Π. Φιλανθίδου, Ήχος πλ. Β΄- Αργόν Απολυτίκιον Εορτής, Ήχος Α΄

Δοξαστικόν Εσπερινού Εορτής, μέλος Π. Φιλανθίδου, Ήχος πλ. Β΄- Ψάλλουν ο π. Δαμασκηνός Νεοσκητιώτης και Αγιορείτες Πατέρες.

Αργόν Απολυτίκιον Εορτής, μέλος π. Χρυσοστόμου αγιογράφου, Πρωτοψάλτου Ι.Ν. Πρωτάτου Αγίου Όρους, Ήχος Α΄- Ψάλλουν Γρηγοριάτες Πατέρες.