Δημοσιεύσεις ετικέτας «ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ ΕΚ ΠΕΡΑΤΩΝ ΉΧΟΣ Γ΄ ΨΑΛΛΕΙ Ο ΌΣΙΟΣ ΠΑ’Ι’ΣΙΟΣ»

H Κοίμησις της Υπεραγίας Θεοτόκου: Εξαποστειλάριον εορτής, Απόστολοι εκ περάτων, Ήχος Γ΄- Ειρμός της Θ΄ Ωδής του Κανόνος της Εορτής, Αι γενεαί πάσαι.. Νενίκηνται, μέλος Ματθαίου Βατοπαιδινού, Ήχος Α΄

H Κοίμησις της Υπεραγίας Θεοτόκου: Εξαποστειλάριον εορτής, Απόστολοι εκ περάτων, Ήχος Γ΄. Ψάλλει ο Όσιος Παΐσιος – Ειρμός της Θ΄ Ωδής του Κανόνος της Εορτής, Αι γενεαί πάσαι.. Νενίκηνται, μέλος Ματθαίου Βατοπαιδινού, Ήχος Α΄. Ψάλλουν ο Πρωτοψάλτης τής Ι. Μ. Αγίας Θεοδώρας Θεσ/νίκης Ιωάννης Χασανίδης και Βατοπαιδινοί Πατέρες.

H Κοίμησις της Υπεραγίας Θεοτόκου: Εξαποστειλάριον εορτής, Απόστολοι εκ περάτων, Ήχος Γ΄- Ειρμός της Θ΄ Ωδής του Κανόνος της εορτής, Αι γενεαί πάσαι.. Νενίκηνται, μέλος Θεοφάνους Βατοπαιδινού, Ήχος Α΄

H Κοίμησις της Υπεραγίας Θεοτόκου: Εξαποστειλάριον εορτής, Απόστολοι εκ περάτων, Ήχος Γ΄. Ψάλλει ο Όσιος Παΐσιος – Ειρμός της Θ΄ Ωδής του Κανόνος της εορτής, Αι γενεαί πάσαι.. Νενίκηνται, μέλος Θεοφάνους Βατοπαιδινού, Ήχος Α΄. Ψάλλουν Δοχειαρίτες Πατέρες.