Δημοσιεύσεις ετικέτας «Α΄ & Γ΄ ΩΔΗ Μ. ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΟΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΗΧΟΣ ΠΛ Δ΄»

Ι.Κ.Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου: Α΄& Γ΄ Ωδή Μ.Παρακλητικού Κανόνος Υπεραγίας Θεοτόκου, Ήχος πλ. Δ΄

Ι.Κ.Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου: Α΄& Γ΄ Ωδή Μ.Παρακλητικού Κανόνος προς την Υπεραγία Θεοτόκον, Ήχος πλ. Δ΄ – Ψάλλουν οι Πατέρες του Κελλιού.