Δημοσιεύσεις ετικέτας «υπερπληθυσμός»

ΜΕΝΟΥΜΕ ΑΝΘΡΩΠΟΙ – Τελευταίο μέρος

Δεν είναι λοιπόν ο «ο υπερπληθυσμός» που προκαλεί τις πείνες, αλλά άλλες πολιτικές και οικονομικές συνθήκες. Eνδεικτικά αναφέρεται ότι στις Δυτικές χώρες πετιέται το 40% των τροφίμων. Άλλωστε ο ίδιος ο Ο.Η.Ε. δηλώνει ότι παράγεται  σήμερα τροφή για 10 δισεκαττομύρια ανθρώπους, αλλά δυστυχώς δεν φτάνει σε όλο τον πλανήτη.