Δημοσιεύσεις ετικέτας «ΣΩΤΗΡΑΣ»

Αἰτωλίας Κοσμᾶς: Ἂν ὁ Χριστός δὲν βοηθοῦσε τὴν πατρίδα μας ἀκόμα οἱ Ἕλληνες μπορεῖ νὰ φοροῦσαν τουρκικὸ φέσι. Τὸ ἔτος αὐτό, νὰ γίνῃ ἔτος ἐλευθερίας, ἔτος ἀρετῶν καὶ ἁγιότητος!

Ἡ σημερινὴ εὐαγγελικὴ περικοπὴ μᾶς μιλάει γιὰ τὰ ὀνομαστήρια τοῦ ἐνανθρωπήσαντος Κυρίου. Συμπληρώθηκαν, μᾶς λέει ὁ Εὐαγγελιστὴς Λουκᾶς, ὀκτὼ ἡμέρες ἀπὸ τῆς Γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ καὶ ἔκαναν στὸ παιδὶ περιτομὴ καὶ τοῦ ἔδωσαν τὸ ὄνομα Ἰησοῦς. Τὸ ὄνομα Ἰησοῦς δὲν τὸ ἔδωσαν αὐτοὶ……