Δημοσιεύσεις ετικέτας «ΣΤΙΧΗΡΑ ΑΙΝΩΝ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΟΥ ΑΣΩΤΟΥ ΨΑΛΛΟΥΝ ΟΙ ΠΑΤΕΡΕΣ ΤΟΥ Ι. ΚΟΥΤΛΟΥΜΟΥΣΙΑΝΟΥ ΚΕΛΛΙΟΥ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ»

Μουσικά Κείμενα (Κυριακή Του Ασώτου) Δοξαστικόν Εσπερινού Ήχος Β΄ – Στιχηρά Αίνων

Μουσικά Κείμενα (Κυριακή Του Ασώτου) Δοξαστικό Εσπερινού, Ήχος Β΄- Στιχηρά Αίνων Κυριακής του Ασώτου. Ψάλλουν οι Πατέρες του Ι.Κουτλουμουσιανού Κελλίου Αγίου Ιωάννου Θεολόγου.