Δημοσιεύσεις ετικέτας «ΟΙΚΟΣ ΑΑΡΩΝ ΣΤΙΧΟΣ ΠΟΛΥΕΛΕΟΥ ΗΧΟΣ Α΄ ΨΑΛΛΕΙ Ο ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ ΧΟΡΟΣ ”ΤΡΟΠΟΣ”»

Μουσικά Κείμενα (ΙΕ΄ Λουκά) – Οίκος Ααρών, Στίχος Πολυελέου Α΄ Ήχου – Άξιον Εστίν Α΄ Ήχου

Μουσικά Κείμενα (ΙΕ΄ Λουκά) Οίκος Ααρών Ήχος Α΄, Στίχος από τον Λατρινό Πολυέλεο. Ψάλλει ο βυζαντινός χορός «Τρόπος» – Άξιον εστί Χατζηαθανασίου, Ήχος Α΄. Ψάλλουν Βατοπαιδινοί Πατέρες.