Δημοσιεύσεις ετικέτας «ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ»

Άνοιξε η πρεσβεία του Κοσσυφοπεδίου στην Ιερουσαλήμ

Το Υπουργείο Εξωτερικών και Διασποράς ανακοίνωσε ότι άνοιξε επίσημα η Πρεσβεία του Κοσσυφοπεδίου στο Ισραήλ, με έδρα την Ιερουσαλήμ, στο πλαίσιο της Συμφωνίας που επιτεύχθηκε στην Ουάσινγκτον τον Σεπτέμβριο του περασμένου έτους, παρά τις διαφωνίες που έχουν διατυπωθεί τόσο από την ΕΕ, αλλά και από την Τουρκία.

ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ-ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ

«Ἱερουσαλὴμ Ἱερουσαλήμ, ἡ ἀποκτείνουσα τοὺς προφήτας καὶ λιθοβολοῦσα τοὺς ἀπεσταλμένους πρὸς αὐτήν· ποσάκις ἠθέλησα ἐπισυναγαγεῖν τὰ τέκνα σου…καὶ οὐκ ἠθελήσατε» […]