Δημοσιεύσεις ετικέτας «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΙΛΛΙΩΤΗΣ»

Ο ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ*

Γεωργίου Βιλλιώτη Φιλολόγου-Θεολόγου Ἡ Σάρκωση τοῦ Λόγου τέμνει στὰ  δύο τὴν ἀνθρώπινη ἱστορία. Τὸ Εὐαγγέλιο ἀσκεῖ σωτηριώδη ἀνακαινιστικὴ ἐπίδραση γιὰ […]

Σελίδες