Ἡ Λιτανεία τῆς θαυματουργοῦ Εἰκόνος τῆς Παναγίας στὴν Ἱερά Μονή Μολυβδοσκεπάστου

Τελέστηκε την Τρίτη τῆς Διακαινησίμου 18-04-23 πανηγυρικὴ Πασχαλινὴ Θεία Λειτουργία στὴν Ἱερὰ Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου Μολυβδοσκεπάστου.

Μετὰ τὸ πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας, πραγματοποιήθηκε ἡ καθιερωμένη λιτάνευση τῆς θαυματουργοῦ Εἰκόνος τῆς Παναγίας τῆς ἐπονομαζομένης Πωγωνιανιτίσσης (Μολυβδοσκεπάστου) ἔξω ἀπὸ τὰ τείχη τῆς Μονῆς κατὰ τὸ μοναστηριακό τυπικό. Μὲ τὴν θαυματουργὸ Εἰκόνα, σταυρώθηκαν νοητῶς τὰ τέσσερα σημεῖα τοῦ ὁρίζοντος, ὥστε ὅπως τόνισε ὁ Καθηγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς, Ἀρχιμανδρίτης Ἀρσένιος νὰ εὐλογήσῃ ἡ Παναγία ὁλόκληρο τὸν κόσμο. Χαρακτηριστικό εἶναι ὅτι παρόλες τὶς προβλέψεις γιὰ ἄσχημα καιρικά φαινόμενα, ἡ Παναγία ἔκανε τὸ θαῦμα Της καὶ ἡ Λιτανεία πραγματοποιήθηκε κανονικά.

Τὰ θαύματα τῆς Παναγίας τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Κοιμήσεως Θεοτόκου Μολυβδοσκεπάστου εἶναι πολλὰ καὶ τὰ ὁμολογοῦν οἱ Μοναχοὶ τῆς Μονῆς ἀλλὰ καὶ οἱ Χριστιανοὶ ποὺ ἔχουν γνωρίσει τὸ Μοναστήρι. Μεγάλος εἶναι συχνά ὁ ἀριθμὸς τῶν προσκυνητῶν, οἱ ὁποῖοι ἐναποθέτουν τὶς ἐλπίδες τους στὴν Παναγία. Πολλοὶ δὲ ἀπὸ αὐτοὺς ἔχουν νὰ διηγηθοῦν καὶ ἕνα θαῦμα τῆς Παναγίας καὶ γιὰ τὸ πῶς τοὺς βοήθησε.

Δεῖτε φωτογραφικὸ ὑλικὸ ἀπὸ τὴν Λιτανεία…

 

ΠΗΓΗ

 

20/4/23