Δράσεις Ενωμένης Ρωμηοσύνης στην Άρτα – 22/2/23

Η Ενωμένη Ρωμηοσύνη στην Άρτα και ευσεβείς πολίτες τής πόλης την Τετάρτη 22/2/2023 στον ιερό ναό του Αγίου Δημητρίου, πραγματοποίησαν Παράκληση στην Υπεραγία Θεοτόκο επίσης τέθηκαν προς προσκύνηση τεμάχια ιερών λειψάνων, για ενδυνάμωση στον πνευματικό αγώνα της μεγάλης Τεσσαρακοστής.
Ακολούθησε ομιλία του σεβαστού μας ιερέα,π Κωνσταντίνου Πλακιά, με θέμα : Τό στάδιο τών αρετών και τών πνευματικών αγώνων -Στα προπύλαια της Μ.Τεσσαρακοστης.
Όπως μας λέει το κατανυκτικό ιδιομελο, πού ψάλλεται την Κυριακή της Τυρινής στον Όρθρο και συμβολίζει το ξεκίνημα του πνευματικού αγώνα αυτής της περιόδου
“Τὸ στάδιον τῶν ἀρετῶν ἠνέωκται, οἱ βουλόμενοι ἀθλῆσαι εἰσέλθετε, ἀναζωσάμενοι τὸν καλὸν τῆς Νηστείας ἀγῶνα, οἱ γὰρ νομίμως ἀθλοῦντες, δικαίως στεφανοῦνται, καὶ ἀναλαβόντες τὴν πανοπλίαν τοῦ Σταυροῦ, τῷ ἐχθρῷ ἀντιμαχησώμεθα, ὡς τεῖχος ἄῤῥηκτον κατέχοντες τὴν Πίστιν, καὶ ὡς θώρακα τὴν προσευχήν, καὶ περικεφαλαίαν τὴν ἐλεημοσύνην, ἀντὶ μαχαίρας τὴν νηστείαν, ἥτις ἐκτέμνει ἀπὸ καρδίας πᾶσαν κακίαν. Ὁ ποιῶν ταῦτα, τὸν ἀληθινὸν κομίζεται στέφανον, παρὰ τοῦ Παμβασιλέως Χριστοῦ, ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῆς Κρίσεως.

Ευχόμαστε σέ όλους καλό πνευματικό αγώνα.