“ΧΡΙΣΤΟΣ ΓΕΝΝΑΤΑΙ» – Βυζαντινοὶ Ἐκκλησιαστικοὶ Ὕμνοι τοῦ Ἁγίου Δωδεκαημέρου

Γράφει ὁ Αιδεσιμολογιώτατος Πρωτοπρεσβύτερος π. Αμβρόσιος Διαμαντίδης – Ἱερὸ Καθεδρικὸ Ναὸ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου στὸ Λουμπουμπάσι τῆς Λ. Δ. τοῦ Κονγκό.

 

Ἡ ἑορτὴ τῶν Χριστουγέννων εἶναι στὴν πραγματικότητα ἡ κατ’ ἐξοχὴν ἑορτὴ τῆς καταλλαγῆς μεταξὺ Θεοῦ καὶ ἀνθρώπων. Ἄν καὶ βρίσκεται στὴ σκιὰ τῆς πνευματικῆς κορύφωσης τοῦ Πάσχα, ποὺ τὸ ἑορτάζουμε ἐμεῖς οἱ Ὀρθόδοξοι πιὸ πανηγυρικὰ ἀπὸ τὰ Χριστούγεννα, κατέχει στὶς καρδιὲς τῶν ἀνθρώπων ἰδιαίτερη ἀγάπη. Ἡ χαρὰ τῶν Χριστούγεννων ἀπὸ τὰ παιδιὰ ἕως τοὺς μεγάλους εἶναι πραγματικὰ μεγάλη. Γιὰ πολλοὺς συνδυάστηκε μὲ θρησκευτικὰ ἄσματα ὅπως “Ἡ Ἅγια Νύχτα” ποὺ δὲν εἶναι τίποτα ἄλλο ἀπὸ ἕναν ἐκκλησιαστικὸ ὕμνο τῶν Λατίνων. Ἡ Ἁγία μας Ὀρθοδοξία δὲν ἔχει τίποτα νὰ στερηθεῖ ἀπὸ τέτοιους θρησκευτικοὺς ὕμνους ὑψηλῆς καλλιτεχνικῆς ἀλλὰ πολὺ περισσότερο θεολογικῆς σύνθεσης. Μεγάλοι καὶ φοβεροὶ ὑμνογράφοι ἀπέδωσαν κορυφαῖα νοήματα στοὺς ὕμνους αὐτούς. Ὅταν ἀκούγεται τὸ “Χριστὸς γεννᾷται δοξάσατε” ἠχεῖ σὰν παιᾶνας ποὺ ἔρχεται κατευθεῖαν ἀπὸ τὸν οὐρανὸ σὲ ἐμᾶς τοὺς χοϊκούς ἀνθρώπους. Μὲ μιὰ λεπτομέρεια ὅμως. Ἐπειδὴ τὸ Πάσχα εἶναι ὄντως ἡ κορυφαία ἑορτὴ στὴν Ὀρθοδοξία ὁ υμνολογικός κύκλος τῶν Χριστουγέννων δημιουργήθηκε κατὰ ἀντιστοιχία τῆς μεγαλύτερης ἑορτῆς προσπαθῶντας νὰ δημιουργήσει μιὰ δεύτερη μεγάλη ἑβδομάδα. Τὸ “Σήμερον κρεμᾶται ἐπὶ ξύλου” τῆς Μεγάλης Πέμπτης γίνεται “Σήμερον γεννᾷται ἐκ Παρθένου” καὶ οὕτω καθ’ ἑξῆς. Ἐδῶ λοιπὸν στὴν καρδιὰ τῆς Ἀφρικῆς ὅπου χτυπᾶ ἡ καρδιὰ τῆς πίστης μας, μὲ λύχνο των Σεβασμιότατο Μητροπολίτη μας, ἐμπνευστὴ ὅλων τῶν καλῶν ἔργων.

Καὶ γιὰ ἐμᾶς του ταπεινοὺς κληρικούς του, ἐργάτες ἀχρείους, μὲ πολὺ ἀνοχὴ καὶ ἀγάπη, πραγματικὸς πατέρας. Εὐλόγησε ἀγαπητοὶ ἄρχοντες τῆς κοινότητας μας, εὐλόγησε ὁ Θεὸς καὶ ὁ γέροντας μας νὰ κάνουμε αὐτὴ τὴν ταπεινὴ προσπάθεια νὰ συνθέσουμε μὲ ὅσα χαρίσματα καὶ τάλαντα μᾶς ἔδωσε ὁ Δημιουργός, μιὰ ἐκκλησιαστικὴ χορωδία ποὺ εὐθὺς ἀμέσως θὰ παρουσιάσει στὴν ἀγάπη σᾶς λίγα υμνολογικά μελίσματα τῆς ἐπερχόμενης ἑορτῆς. Ἄν μιὰ τέτοια προσπάθεια ἀπέδωσε τόσο γρήγορα τόσο ὡραίους καρποὺς 
εὐελπιστοῦμε ὅτι τὸ μέλλον θὰ εἶναι λαμπρὸ καὶ ὅλο καὶ περισσότεροι νέοι ταλαντοῦχοι θὰ ἀκολουθήσουν αὐτὴ τὴν προσπάθεια ὥστε νὰ ὑμνεῖται ὁ Θεὸς μὲ τὸν πλέον τέλειο τρόπο τῆς Χριστιανικῆς Πίστης. Σὲ ὅλους ἐσᾶς εὐχόμαστε ταπεινὰ νὰ εὐχαριστηθεῖτε ὅλη αὐτὴ τὴν δύσκολη προσπάθεια μᾶς χωρὶς νὰ θεωρεῖτε ὅτι εἶναι δικός μου κόπος καὶ ἐπιτυχία. Ἀντιθέτως εἶναι ἐπιτυχία τοῦ Θεοῦ καὶ τῆς εὐχῆς τοῦ γέροντάς μας, Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κατάνγκας κυρίου Μελετίου.

Εύχεσθε!

Στο video που ακολουθεί μπορείτε να παρακολουθήσετε αποσπάσματα από Βυζαντινούς Εκκλησιαστικούς Ύμνους του Αγίου Δωδεκαημέρου από την εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στις 6 Δεκεμβρίου 2019, στον Ιερό Καθεδρικό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στο Λουμπουμπάσι της Λ. Δ. του Κονγκό. Η εκδήλωση οργανώθηκε από τον Αιδεσιμολογιώτατο Πρωτοπρεσβύτερο π. Αμβρόσιο Διαμαντίδη, ο οποίος είναι ο προϊστάμενος του Ιερού Καθεδρικού Ναού με τις ευλογίες του οικείου Μητροπολίτου του κ. κ. Μελετίου. Οι Ιεροψάλτες του Ιερού Καθεδρικού Ναού έψαλλαν Βυζαντινούς Εκκλησιαστικούς Ύμνους, του Αγίου Δωδεκαημέρου. Τον Βυζαντινό Χορό διεύθυνε ο ίδιος ο π. Αμβρόσιος.

Δείτε το βίντεο στο παρακάτω video :