Μουσικά Κείμενα (Κυριακή ΚΒ΄, Ε΄ Λουκά) Αναστάσιμα Ευλογητάρια, μέλος Πέτρου Λαμπαδαρίου, Ήχος πλ. Α΄- Άξιον εστίν, μέλος Δ. Σουρλαντζή, Ήχος πλ. Α΄