Γέρων Δαμασκηνός Νεοσκητιώτης: Άξιον εστίν (Ήχος Α΄, Μιχαήλ Χατζηαθανασίου)