Μεθ ημέρας οκτώ, Ιακώβου Πρωτοψάλτου

Δοξαστικό των Αίνων Κυριακής του Αντίπασχα!

Μέλος Ιακώβου Πρωτοψάλτου, Ήχος Πλ. β΄

Ψάλλει η Ορθόδοξη Εκκλησιαστική Βυζαντινή Χορωδία υπό την διεύθυνση του Πρωτοψάλτου Μιχαήλ Μακρή! Πηγή: Προσωπικό Αρχείο Δημητρίου Παπάνη

Ετικέτες - Σχετικά Θέματα