ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΣΤΑΝΙΤΣΑΣ – ΙΔΙΟΜΕΛΑ ΕΟΡΤΗΣ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ

ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΙΔΙΟΜΕΛΑ ΤΗΣ ΕΟΡΤΗΣ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ.

0:11 ΤΟ ΔΟΞΑΣΤΙΚΟ ΜΕΤΑ ΤΟΝ Ν’ ΨΑΛΜΟ “ΣΗΜΕΡΟΝ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ” ΗΧΟΣ Β’

1:51 ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΑΡΙΟ ΣΗΜΕΡΟΝ Η ΧΑΡΙΣ ΗΧΟΣ ΠΛ Β’

2:54 ΚΑΤΑΒΑΣΙΕΣ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ “ΩΦΘΗΣΑΝ ΑΙ ΠΗΓΑΙ”

6:37 Θ’ ΩΔΗ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ “ΘΕΟΣ ΚΥΡΙΟΣ ΚΑΙ ΕΠΕΦΑΝΕΝ ΗΜΙΝ” ΗΧΟΣ Δ’.

7:32 ΣΤΙΧΗΡΑ ΤΩΝ ΑΙΝΩΝ “Ο ΠΛΕΙΣΤΟΣ ΟΧΛΟΣ” “ΕΞΕΛΘΕΤΕ ΛΑΟΙ” ΗΧΟΣ Δ’.

10:58 ΤΟ ΔΟΞΑΣΤΙΚΟ ΤΩΝ ΑΙΝΩΝ “ΠΡΟ ΕΞ ΗΜΕΡΩΝ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ” ΗΧΟΣ ΠΛ Β’

14:31 ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟ. “ΤΗΝ ΚΟΙΝΗΝ ΑΝΑΣΤΑΣΙΝ” ΗΧΟΣ Α’

ΤΟ ΜΟΥΣΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΕΡΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΜΟΥΣΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ “ΤΡΙΩΔΙΟΝ” ΤΟΥ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΥ ΣΤΑΝΙΤΣΑ.