π. Αυγουστίνος Καντιώτης : «ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ, ΜΕΛΕΤΑΤΕ ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ»

Ὁ Γιάννης Εμμ Μαράκης, που το ἀνέβασε γραφει:

᾿Επέλεξα ὀλίγα τμήματα παλαιοῦ ἀπ᾿ἄμβωνος ἱεροῦ κηρύγματος τοῦ ἁγίου ἐπισκόπου Φλωρίνης, μακαριστοῦ πατρὸς τῆς Ἐκκλησίας Αὐγουστίνου Καντιώτη, ἀποσπάσματα αὐθεντικά, τὰ ὀποῖα γιὰ συντόμευση τοῦ χρόνου στὸ 1/3 τὰ διευθέτησα ὡς σύντομη περίληψι τοῦ ὅλου κηρύγματος χωρὶς νὰ ἀλλοιωθῇ τὸ νόημα. Ὀ πατὴρ Αὐγουστῖνος συνιστᾶ τὴν καθημερινὴ μελέτη τῆς Ἁγίας Γραφῆς καὶ δὴ τῆς Καινῆς Διαθήκης ποὺ ἔχει ἐπικρατήσει νὰ λέγεται καὶ Εὐαγγέλιο καίτοι εἶναι σύνολο θεοπνεύστων βιβλίων, μεταξύ τῶν ὁποίων μόνον τὰ τέσσερα (4) βιβλία ὀνομάζονται στὴν κυριολεξία Εὐαγγέλια. Εἶναι βέβαια εὐαγγέλιο, καλό ἄγγελμα, ὅλη ἠ Καινή Διαθήκη καί ἔτσι ἀναφέρεται καὶ μέσα στό κείμενό της. Μάλιστα γιὰ ἔμφασιν ὁ π. Αὐγουστῖνος στό κήρυγμά του ἐπέβαλε «κανόνα, ἐπιτίμιον» στοὺς Χριστιανοὺς τοῦ ἐκκλησιάσματος τὴν τακτική μελέτη τοῦ Εὐαγγελίου……

www.augoustinos-kantiotis.gr