π. Ανανίας Κουστένης: Φύλακας της Ορθοδοξίας είναι ο πιστός του Κυρίου λαός