Ο Στέλιος Πισής διδάσκει υπομονή, πίστη και ελπίδα! Χριστός Ανέστη!