Μουσικά Κείμενα (Κυριακή Δ’ Λουκά – Αγ. Πατέρων Ζ’ Oικ. Συνόδου)

 

Αργή Δοξολογία Α’ ήχου Πέτρου Λαμπαδαρίου, Αγρυπνία Ι.Μ.Αγίας Θεοδώρας Θεσ/νίκης

Xερουβικό α ήχου Πέτρου Εφεσίου, Ψάλλουν Γρηγοριάτες πατέρες