Μουσικά Κείμενα (Κυριακή Β΄ Ματθαίου – Των Αγιορειτών Πατέρων) Απολυτίκιον Αγιορειτών Πατέρων, Ήχος Α΄- Αργή Δοξολογία, μέλος Ιακώβου Πρωτοψάλτου, Ήχος Α΄(τετράφωνος)