Μουσικά Κείμενα (Κυριακή Β΄ Ματθαίου – Των Αγιορειτών Πατέρων) Απολυτίκιον Αγιορειτών Πατέρων, Ήχος Α΄- Άξιον εστίν, μέλος Μ. Χατζηαθανασίου, Ήχος Α΄