Μουσικά Κείμενα (Κυριακή της Απόκρεω) Αργό Πασαπνοάριο, μέλος Ιακώβου Πρωτοψάλτου, Ήχος Γ΄- Ιδιόμελον Αίνων Τριωδίου, Ήχος πλ. Β΄