Μουσικά Κείμενα (Κυριακή ΚΔ΄, ΙΓ΄ Λουκά) Αργή Δοξολογία, μέλος Δανιήλ Πρωτοψάλτου, Ήχος Βαρύς επτάφωνος – Άξιον εστίν, μέλος Μ. Μισαηλίδου, Ήχος μικτός εκ του ζω