Μουσικά Κείμενα (Κυριακή ΙΕ΄ Λουκά – Των Τριών Ιεραρχών) Αργά Κεκραγάρια, μέλος Ιακώβου Πρωτοψάλτου, Ήχος Βαρύς – Άξιον Εστίν, Ήχος Βαρύς