Μουσικά Κείμενα (Κυριακή Ι΄ Λουκά, Σάββα Οσίου του ηγιασμένου) Αργά Κεκραγάρια & Εσπέρια στιχηρά Αγίου Σάββα, Ήχος πλ. Α΄- Παναγία Δέσποινα, μέλος Δανιήλ Κατουνακιώτου, Ήχος Βαρύς

Αργά Κεκραγάρια & Εσπέρια στιχηρά Αγίου Σάββα, Ήχος πλ. Α΄ – Ψάλλει ο βυζαντινός χορός ”Τρίκκης Μελωδοί”.

Παναγία Δέσποινα, μέλος Δανιήλ Κατουνακιώτου, Ήχος Βαρύς – Ψάλλουν οι Πατέρες του Ι. Κουτλουμουσιανού Κελλιού Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου.