Μουσικά Κείμενα (Εισόδια της Θεοτόκου) Δοξαστικόν Εσπερινού εορτής, μέλος Θ. Στανίτσα, Ήχος πλ. Δ΄ – Θ΄ Ωδή Εισοδίων της Θεοτόκου, Ήχος Δ΄& Α΄