Γέροντος Δωροθέου: Τό νά εἶσαι Χριστιανός σήμερα εἶναι ἐπαναστατικό

Τό νά εἶσαι Χριστιανός σήμερα εἶναι ἐπαναστατικό”. Απόσπασμα από μία ξεχωριστή ομιλία του γέροντος Δωροθέου, η οποία είχε εκφωνηθεί στην εορτή της Κοίμησης της Θεοτόκου με τίτλο “Η Παναγία ανάμεσά μας”.

Ολόκληρη η ομιλία: https://www.youtube.com/watch?v=d9wpmPtbJec