Γέρων Δανιήλ: Αναστάσεως ημέρα

Άγιον Όρος – Αναστάσεως ημέρα, ψάλλει ο Γέροντας Δανιήλ των Δανιηλαίων από τα Κατουνάκια του Αγίου Όρους.

Ἀναστάσεως ἡμέρα λαμπρυνθῶμεν Λαοί, Πάσχα Κυρίου, Πάσχα· ἐκ γὰρ θανάτου πρὸς ζωήν, καὶ ἐκ γῆς πρὸς οὐρανόν, Χριστὸς ὁ Θεός, ἡμᾶς διεβίβασεν, ἐπινίκιον ᾄδοντας.