Θ΄ Ωδή Κανόνος της Αναστάσεως, Ήχος Α΄, Ψάλλουν Αγιορείτες Πατέρες