Απολυτίκιον Πεντηκοστής, Eυλογητός ει, Χριστέ ο Θεός ημών, Ήχος πλ. Δ΄ – Και νυν των Αίνων εορτής του Αγίου Πνεύματος, Γλώσσαι ποτέ, μέλος Χ. Χαρτοφύλακος, Ήχος πλ. Δ΄

Απολυτίκιον Πεντηκοστής, Eυλογητός ει, Χριστέ ο Θεός ημών, Ήχος πλ. Δ΄ – Ψάλλουν Βατοπαιδινοί Πατέρες.

Και νυν των Αίνων εορτής του Αγίου Πνεύματος, Γλώσσαι ποτέ, μέλος Χ. Χαρτοφύλακος, Ήχος πλ. Δ΄- Ψάλλουν Δοχειαρίτες Πατέρες.