Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου Αποστόλου & Ευαγγελιστού: Αργά Προσόμοια Εσπερινού Ιωάννου του Ευαγγελιστού, Ήχος Α΄- Xριστός Ανέστη, μέλος αργόν αγιορείτικον, Ήχος πλ. Α΄