Μουσικά Κείμενα (Υπαπαντή) – Θ΄ Ωδή Εορτής, Ήχος Γ΄