Μουσικά Κείμενα (ΣΤ΄ Λουκά)

Ο Βυζαντινός Χορός «Φιλαθωνίται» – Αλληλουιάριο του Ευαγγελίου, μέλος Γρηγορίου Στάθη, ήχος τρίτος

Επί των ποταμών Βαβυλώνος, πολυέλεος Ήχος Γ’ – Ιερόν Κουτλουμουσιανόν Κελλίον Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου