Μουσικά Κείμενα (Η΄ Λουκά)

Χορός Βατοπαιδινών Πατέρων – «Δόξα Σοι τω δείξαντι το φως…» Δοξολογία, μέλος Ρωμανού Βατοπαιδινού, Ήχος νενανώ

” Άξιον εστιν πλ.Β’ ” Δαμιανού Βατοπαιδινού – Γέρων Αντίπας Αγιορείτης