Μωυσής: ο Μέγιστος των Προφητών

Είναι καταπληκτικόν! Είναι ο Μωυσής που κάνει συντροφιά με τον Θεό κατά τρόπο που είναι αδιανόητο σε όλους τους αγίους, ολοκλήρου της παγκοσμίου ιστορίας! Ο Μωυσής δεν είναι απλά ένας Προφήτης, αλλ’ είναι μοναδικό πρόσωπο ο Μωυσής! Γι’ αυτό ο Μωυσής είπε ότι: «θα αναστήσει Προφήτην ο Θεός σαν κι εμένα» επειδή αποτελεί μοναδικότητα ο Μωυσής. «Εκείνον τον Προφήτην» εννοεί τον Ιησούν Χριστόν «εκείνος που δεν θα τον ακούσει, θα εξολοθρευτεί από τον λαό του Θεού»!