α) Οπισθάμβωνος ευχή, β) Προφητείες Γερόντων περί εσχάτων, γ) Περί Προσευχής