Αναστασία Φεργαδιώτη: «Εγώ κρασί δεν έπινα!…» (παραδοσιακό)