Άγιος Ιωάννης Γ’ ο Βατάτζης, Αυτοκράτορας του Βυζαντίου – Σ.Μπεκρή

Στην δύσκολη, χρονικά και ιστορικά, περίοδο που διανύουμε η προβολή υποστατικών προτύπων από την Ιστορία μας όχι μόνον ενδείκνυται αλλά και επιβάλλεται προκειμένου –όσοι καλοπροαίρετοι- συνάνθρωποί μας να επαναπροσανατολιστούν και να εμπνευστούν στον προσωπικό και συλλογικό τους βίο.
Η φιλόλογος και θεολόγος Σοφία Μπεκρή περιγράφει γλαφυρά τον βίο και το έργο του Αγίου Ιωάννη Γ’ του Βατάτζη, Αυτοκράτορα του Βυζαντίου. Ο Άγιος Ιωάννης Γ’ ο Βατάτζης υπήρξε μια σπουδαία και ενάρετη προσωπικότητα με πολλαπλά προσόντα και αρετές η οποία και ανεδείχθη στην δύσκολη χρονικά περίοδο μετά την άλωση της Κωνσταντίνου Πόλης από τους Λατίνους το 1204. Η παιδεία του, η πνευματική βιωτή του, η στρατιωτική του εκπαίδευση και η αφοσίωση στο ιερό καθήκον προάσπισης της Ανατολικής Αυτοκρατορίας υπήρξαν οι βάσεις ανάπτυξης του πολυσχιδούς έργου του ανασυγκρότησης της Αυτοκρατορίας της Νικαίας όπου και είχε μεταφερθεί η έδρα της Αυτοκρατορίας μετά την άλωση από τους Λατίνους.
Για όλα μερίμνησε ο αγαθός, ελεήμων, εργατικότατος και ταπεινόφρων Αυτοκράτορας: για την παιδεία, την συλλογή πολύτιμων αρχαίων και εκκλησιαστικών συγγραμμάτων που είχαν λεηλατηθεί, τα νοσοκομεία, πτωχοκομεία για τους απόρους, την θωράκιση των συνόρων της Αυτοκρατορίας, την προάσπιση της Νικαίας από τις ύπουλες επιδιώξεις του Πάπα, την αναδιανομή γαιών υπέρ των μικρομεσαίων από τα άπληστα χέρια των αρχόντων, την εξασφάλιση της ντόπιας παραγωγής και εξάλειψης των εισαγωγών πολυτελών ειδών από τους Λατίνους, την προαγωγή της γεωργίας, κτηνοτροφίας, πτηνοτροφίας και μεταποίησης, την ανακατάληψη εδαφών από τους Λατίνους και Οθωμανούς και τελικά την όλη προετοιμασία της ανακατάληψης της Πόλης των πόλεων που δεν πρόλαβε να ζήσει.
Όλα αυτά εμπνέουν τον κάθε καλοπροαίρετο Ρωμηό ο οποίος θέλει να ζήσει αντίστοιχα, στην προσωπική του και συλλογική του βιωτή με το ίδιο φρόνημα και τον ίδιο τρόπο (τηρουμένων των αναλογιών) που έζησε ο Άγιος Ιωάννης ο Βατάτζης. Είναι δε ενδεικτικό και συγκινητικό και έργο της Θείας Προνοίας ότι η προσωπικότητα του Αγίου Αυτοκράτορα προβάλλεται τα τελευταία 15-20 χρόνια όλο και πιο γλαφυρά και παραστατικά εκεί που ο λαός μας δεν γνώριζε καν την ύπαρξή του. Καλαίσθητα βιβλία βασιζόμενα σε ιστορικές πηγές, σειρά δημοσιευθέντων άρθρων, συνεχείς αναρτήσεις σε πολλαπλά blog και sites του διαδικτύου κάνουν ολοένα σε περισσότερους γνωστό τον Άγιο Αυτοκράτορα Ιωάννη και τον θαυμαστό βίο του. Ας απολαύσουμε την περιγραφή του βίου και του έργου του από την κα Σοφία Μπεκρή.