Ἅγιο Πνεῦμα: Τὸ τρίτο πρόσωπο τῆς Ἁγίας Τριάδος στὴ ζωὴ τῆς Ἐκκλησίας ὡς Παράκλητος

ΚΑΛΕΣΜΕΝΟΣ: Λάμπρος Σκόντζος Συγγραφέας, Θεολόγος

ΣΧΟΛΙΑ: Μιὰ ἐνδιαφέρουσα θεολογικὴ ἀνάλυση περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἁγίου Πνεύματος καὶ τοῦ ἔργου του ὡς παράκλητου σύμφωνα μὲ τὴν διδασκαλία τῆς Ἐκκλησίας μας μὲ ἀφορμὴ τὶς δεσποτικὲς ἑορτὲς τῆς Πεντηκοστῆς καὶ τῆς ἁγίας Τριάδος:

– Τί εἶναι τὸ Ἅγιο Πνεῦμα; Ἀπρόσωπη δύναμη, ὅπως διδάσκουν διάφοροι αἱρετικοί, ἢ πρόσωπο; Τί εἶπε ὁ Χριστὸς γιὰ τὸ Ἅγιο Πνεῦμα;

– Ὑπάρχουν μαρτυρίες στὴν Ἁγία Γραφὴ ποῦ νὰ θεμελιώνουν τὸ δόγμα τῆς Ἁγίας Τριάδος;

– Ποιὰ εἶναι ἡ ἰδιαίτερη δράση τοῦ Ἁγίου Πνεύματος στὴν ἱστορία τῆς σωτηρίας μας;

 

ΛΟΓΟΣ ΡΩΜΑΙΙΚΟΣ

ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ “ΕΝΩΜΕΝΗΣ ΡΩΜΗΟΣΥΝΗΣ” (ΑΧΕΛΩΟΣ TV 2017)

ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ – ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΗΣ: ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΠΛΑΝΟΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΤΟΥΝΤΙΟ – ΚΑΜΕΡΑ: ΦΩΤΗΣ ΒΑΡΔΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ: 24/05/17