Καλή Σαρακοστή

ΛΟΓΟΣ ΡΩΜΑΙΙΚΟΣ

ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ “ΕΝΩΜΕΝΗΣ ΡΩΜΗΟΣΥΝΗΣ” (ΑΧΕΛΩΟΣ TV 2018) ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ – ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΗΣ: ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΠΛΑΝΟΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΤΟΥΝΤΙΟ – ΚΑΜΕΡΑ: ΦΩΤΗΣ ΒΑΡΔΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ: 20/02/18

ΚΑΛΕΣΜΕΝΟΣ:

Πρωτοπρ. π. Γεώργιος Σχοινᾶς Ἐφημέριος Ἱ.Ν Ἁγ. Νικολάου Φιλοπάππου

ΣΧΟΛΙΑ :

”Καλή Σαρακοστή” !!!!

Μιά εὐχή πού ἀνταλλάσσουμε αὐτή τήν περίοδο ἐμεῖς οἱ Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί. Ἔχουμε ὅμως κατανοήσει ποιό εἶναι τό βαθύτερο νόημα καί ἡ οὐσία τῆς Σαρακοστῆς;

Πῶς θά μποροῦσε ἡ Ἁγία καί Μεγάλη Μεγάλη Τεσσαρακοστή νά ἔχει ὄχι μιά ἁπλή ἐπιφανειακή, ἀλλά μιά ἀληθινή ἐπίδραση στήν ὕπαρξή μας; Ἡ νηστεία εἶναι αὐτοσκοπός ἤ ἕνα μέσο πού μᾶς βοηθᾶ στό νά κατακτήσουμε τό ἔπαθλο τοῦ νικητῆ; Ποιές ἄλλες ἀρετές πρέπει νά συνοδεύουν τή νηστεία, γιά νά φθάσει ὁ ἄνθρωπος στή μετάνοια;

Ὁ γνωστός Ἱεροκήρυκας καί θεολόγος π. Γεώργιος Σχοινᾶς μᾶς ἐξηγεῖ πῶς εἶναι δυνατόν νά ἐφαρμόσουμε στή ζωή μας τή διδασκαλία τῆς Ἐκκλησίας σχετικά μέ τή Μεγάλη Σαρακοστή ὅπως μᾶς μεταδίδεται κυρίως μέσα ἀπό τή λατρεία αὐτῆς τῆς περιόδου ὥστε νά βιώσουμε πραγματικά τήν πορεία μας ἀπό τόν Σταυρό πρός τό αἰώνιο Πάσχα.