Βίντεο απο την Εκδήλωση «Θα Παραμείνουμε Απαθείς; Η Γενοκτονία του Ελληνισμού του Πόντου»

 

Πραγματοποιήθηκε μὲ ἐπιτυχία στὶς 25 Μαΐου 2016, ὥρα 19μ.μ. στὸ Παύλειο πολιτιστικὸ κέντρο στὴ Βέροια ἡ ἐκδήλωση τῆς «ΕΝΩΜΕΝΗΣ ΡΩΜΗΟΣΥΝΗΣ» σὲ συνεργασία μὲ τὴν Μητρόπολη Βεροίας γιὰ τὴν γενοκτονία τοῦ ἑλληνισμοῦ τοῦ Πόντου.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

00:00:00 ΕΩΣ 00:03:23 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

00:07:18 ΕΩΣ 01:22:07 Φωτιάδης Κωνσταντῖνος, καθηγητὴς τῆς Ἱστορίας τοῦ Α.Π.Θ., ἀναφέρθηκε στὴν πολύχρονη ἔρευνα ποὺ ἔκανε στὰ ἀρχεῖα ξένων πρεσβειῶν καὶ ὑπουργείων ἐξωτερικῶν πολλῶν χωρῶν, στοιχεῖα μοναδικά, ἀξιόλογα καὶ ἐνδιαφέροντα.

01:22:46 ΕΩΣ 02:01:32 Τραγούδια τῆς ἀλύτρωτης πατρίδας ἀπὸ τὴ χορωδία ” Φίλοι τῆς παράδοσης”, μὲ χοράρχη τὸν κ. Βασίλη Φωτιάδη.