Ἀνακαλύπτω τὶς ρίζες τῶν λέξεων – Ἀληθεύοντες ἐν γλώσσῃ

Ὁρισμένοι, παλαιότεροι κυρίως, συγγραφεῖς γράφουν τὴ Ρωσία μὲ διπλὸ σῖγμα. Ποιό εἶναι τὸ σωστό; Ρωσία ἢ Ρωσσία; Ὁ Μέγας Φώτιος τὸ 860 ἔγραψε δύο ἀξιόλογες ὁμιλίες «Ἐπὶ τῇ ἐπελεύσει τῶν Ρῶς». Ρῶς ἀποκαλοῦν τοὺς Ρώσους οἱ βυζαντινοὶ συγγραφεῖς. Τὸ ὄνομα Ρῶς ἀνάγεται πιθανὸν στὸ ἀρχαῖο φιλανδικὸ Rus μὲ τὸ ὁποῖο ἀποκαλοῦσαν τοὺς Βαράγκους εἰσβολεῖς. Τὸ Ρῶς ἔγινε Ρῶσος. Ὁ Ἰβὰν ὁ Γ΄ (1462-1505)  ἔλαβε τὸν τίτλο τοῦ «Μεγάλου ἡγεμόνα πασῶν τῶν Ρωσιῶν». Ἐπὶ τῶν ἡμερῶν του ἡ Μοσχοβία μετομάστηκε σὲ Ρωσία· γράφτηκε Russia. Οἱ Ρῶσοι τὰ προφέρουν τὰ δύο σῖγμα. Συνεπῶς στὰ Ἑλληνικὰ τὸ ὀρθὸ εἶναι Ρῶσος καὶ Ρωσία μὲ ἕνα σῖγμα.

 

 

Δείτε ΕΔΩ τα προηγούμενα άρθρα

Ετικέτες - Σχετικά Θέματα