Ἀνακαλύπτω τὶς ρίζες τῶν λέξεων – Ἀπὸ τὴν ἐκκλησιαστικὴ γλωσσικὴ παρακαταθήκη

Μὲ τὸν σταυρὸ στὸ χέρι.  Ἡ φράση «μὲ τὸν σταυρὸ στὸ χέρι» λέγεται γιὰ κάποιον ποὺ πορεύεται στὴ ζωή του μὲ ἠθικότητα, μὲ ἐντιμότητα κ.τ.λ. καὶ δὲν χρησιμοποιεῖ ἀθέμιτα μέσα γιὰ νὰ πετύχη κάτι: Παρὰ τὸν ἀνταγωνισμὸ καὶ τὴν ἄρνησή του νὰ χρησιμοποιήση δόλιες μεθόδους κατάφερε νὰ ἐπιβιώση μὲ τὸν σταυρὸ στὸ χέρι

 

 

Δείτε ΕΔΩ τα προηγούμενα άρθρα

Ετικέτες - Σχετικά Θέματα