Ἀνακαλύπτω τὶς ρίζες τῶν λέξεων – Ἀθησαύριστες λέξεις

 

Σχολάζων ἢ Ἐφησυχάζων Ἀρχιερέας: Καλεῖται ὁ μητροπολίτης, ὁ ὁποῖος παραιτεῖται οἰκειοθελῶς. Ὁ σχολάζων ἀρχιερέας μπορεῖ νὰ λάβῃ μέρος σὲ ἱεροτελεστίες μὲ τὴν ἰδιότητα τοῦ ἀρχιερέα, ἀλλὰ δὲν μπορεῖ νὰ ἀσκήσῃ διοικητικὰ καθήκοντα μητροπολίτη.

 

Δείτε ΕΔΩ τα προηγούμενα άρθρα

Ετικέτες - Σχετικά Θέματα