Ἀνακαλύπτω τὶς ρίζες τῶν λέξεων – Ἀθησαύριστοι νεολογισμοί

 

Mιὰ πολὺ ἐκφραστικὴ λέξη βρήκαμε σὲ κείμενο τοῦ Γιάννη Καλιόρη· τὴ γραφιδομαχία: «Οἱ ἀντιδράσεις λοιπὸν αὐτὲς καὶ ἡ ὀξύφωνη γραφιδομαχία ποὺ ἀκολούθησε μὲ δικαστικὲς μάλιστα προεκτάσεις, ἐνεργοποίησαν ὑφέρπουσες ἀντιπαλότητες καὶ παλαιόθεν  σοβοῦσες συγκρουσιακὲς καταστάσεις» (περιοδικὸ ΝΕΑ ΕΣΤΙΑ, τεῦχος 1706, σελ. 1056). Τὸ δεύτερο συνθετικό μὲ λόγια προέλευση σὲ θηλυκὰ οὐσιαστικά -μαχία δηλώνει τὴν τέλεση μάχης μεταξὺ αὐτῶν ποὺ ἀναφέρει τὸ πρῶτο συνθετικό: γιγαντομαχία εἴτε τὸ μέσο μὲ τὸ ὁποῖο γίνεται ἡ μάχη: λογομαχία, γραφιδομαχία εἴτε τὴν αἰτία γιὰ τὴν ὁποία γίνεται ἡ μάχη: εἰκονομαχία.

 

Δείτε ΕΔΩ τα προηγούμενα άρθρα

Ετικέτες - Σχετικά Θέματα