Τιμαλφεῖς λέξεις. Ἠγερία καί ἠγερία

Γεωργίου Ι. Βιλλιώτη

φιλολόγου-θεολόγου

Ἠγερία ἦταν Νύμφη τῆς μυθολογίας τῶν Ρωμαίων, σοφὴ σύμβουλος ἀρχικῶς καὶ ἀργότερα σύζυγος τοῦ Νουμᾶ. Ὁ Νουμᾶς, βασιλιὰς καὶ νομοθέτης τῆς Ρώμης, γιὰ νὰ προσδώση κῦρος στοὺς νόμους του ἔλεγε ὅτι τοὺς ὑπαγόρευε ἡ νύμφη. Τὸ ὄνομα Ἠγερία χρησιμοποιεῖται σήμερα γιὰ νὰ  δηλώση τὴ γυναίκα ποὺ ἀσκεῖ ἐπιρροὴ καὶ ἐμπνέει τοὺς δημόσιους ἄνδρες. Π.χ. Γιὰ τοὺς φίλους τοῦ Περικλῆ ἡ Ἀσπασία ἦταν ἡ συμπαραστράτια του, ἡ ἠγερία του στὶς μεγάλες ἐμπνεύσεις καὶ ἡ δασκάλα του στὴ ρητορική. Ἡ Ἠγερία προέρχεται ἀπὸ τὴ λατινικὴ Egeria.Ὅταν ἡ λέξη χρησιμοποιῆται μεταφορικά, γράφεται μὲ πεζό.

Ετικέτες - Σχετικά Θέματα