Ποιοτικά ἑλληνικά. Διοίκηση

Γεωργίου Ι. Βιλλιώτη

φιλολόγου-θεολόγου

Διοίκηση εἶναι ἡ ρύθμιση καὶ ὁ ἔλεγχος τῆς ὁμαλῆς λειτουργίας ἑνὸς ὀργανισμοῦ. Ἡ διοίκηση μπορεῖ νὰ εἶναι σώφρων, συνετή, χρηστή, στιβαρή, φατριαστική, χαλαρή. Συνώνυμα εἶναι τὸ πηδάλιο (ἀνέλαβε τὸ πηδάλιο τῆς ἑταιρείας/τῆς ὁμάδας), τὰ ἡνία (τὰ ἡνία τῆς ὁμάδας ἀνέλαβε ὁ διάσημος τεχνικός), ἡ διακυβέρνηση, ἡ διαχείρηση. Ἡ διοίκηση παράγεται ἀπὸ τὸ ρῆμα διοικῶ. Λέμε ὁ στρατηγὸς διοικεῖ τὸ σύνταγμα, ὁ πρωθυπουργὸς κυβερνᾶ, ὁ γυμνασιάρχης διευθύνει τὸ σχολεῖο, ὁ Χριστὸς ἰθύνει τὴν ζωὴν ἡμῶν πρὸς τὰς ἐντολάς Του. Ἀπὸ τὸ ἰθύνω εἶναι ἐν χρήσει κυρίως ἡ μετοχή ὁ ἰθύνων, ἡ ἰθύνουσα, τὸ ἰθῦνον: κυβερνητικοὶ ἰθύνοντες, ἰθύνουσα τάξις, ἰθῦνον νοῦς.

Ετικέτες - Σχετικά Θέματα